DISCLAIMER

MRP Development besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan MRP Development niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan MRP Development dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. MRP Development verstrekt door middel van haar website alleen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. MRP Development aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website. Hoewel MRP Development alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.